Language:

Blogs & News

ACA Systems mukaan Puujalostusinsinööreihin

ACA Systems mukaan Puunjalostusinsinööreihin

Olemme liittyneet mukaan Puujalostusinsinöörien toimintaan. PI verkostoon kuuluu noin 50 biometsäteollisuuden yritysjäsentä, jotka toimivat niin suuryritysten kuin start-upienkin kanssa tukeakseen alan kehitystä.

”Haluamme verkostoitua mahdollisimman hyvin metsäbiotalouden sektorilla ja olla mukana kehittämässä uusia mittausmetodeja ja mittalaitteita suoraan asiakastarpeiden mukaan. PI on johtava verkostoitumisfoorumi ja edelläkävijä metsäbiotalouden tulevaisuuden muutostyössä” kertoo Vesa Kukkamo, CEO, ACA Systems Oy.

Lue lisää Puunjalostusinsiröörien toiminnasta.

Lisätietoa:
Vesa Kukkamo
CEO
etunimi.sukunimi@aca.fi

Kuva Puunjalostusinsinöörit

Want to hear out more?
Leave a contact request